Historiek

De kiem van de Federatie Aluminium Constructeurs (FAC) werd gelegd in 2007. Het verhaal wil dat Philip Van​daele (De Witte Aluminiumconstructies) en Mark Vorsselmans (Vorsselmans Ramen-Gevels-Solar) tijdens een lange autorit vanuit Duitsland de eerste plannen smeedden om een brancheorganisatie op te richten.
Hun doel: de groeikansen van aluminium constructeurs in een moeilijke markt ondersteunen en verhogen dankzij samenwerking. Hun model: de VMRG (Vereniging van Metalen Ramen- en Gevelfabrikanten) in Nederland. 

FAC werd boven de doopvont gehouden en stelde de ondersteuning van kwalitatief vakmanschap dankzij het delen van kennis als topprioriteit. Zo legde FAC zich van bij het begin toe op technische opleidingen over thema's zoals bouwfysica, statica en materialenleer. Een paar honderden cursisten, niet alleen medewerkers van constructeurs, maar ook van aannemers en architectenbureaus, hebben sindsdien deze opleidingen met succes gevolgd. 

Kwaliteitshandboek

De volgende belangrijke stap werd gezet met de tweejaarlijkse publicatie van FAC Kwaliteitseisen en Adviezen, een bundeling van technische informatie, normen en voorschriften die voor raamconstructeurs, architecten, aannemers en bouwheren een objectieve, uniforme leidraad vormen inzake kwaliteit, onderhoud en garanties. 

Buitenlandse concurrentie

FAC wil eveneens een correcte manier van zaken doen in de sector bevorderen waarbij alle spelers zich houden aan dezelfde regels en voorwaarden. Het streefdoel is om tegen een correcte prijs een kwaliteitsproduct af te leveren, dat beantwoordt aan de wensen en eisen van de eindgebruiker. De federatie wil hiermee een tegenwicht vormen voor goedkope buitenlandse constructeurs die op de Belgische markt actief zijn en niet altijd aan aanvaardbare kwaliteitsnormen voldoen. 

FAC-leden - FAC-Partners