Over FAC

FAC, Federatie Aluminium Constructeurs, is een krachtige en dynamische vereniging van kwaliteitsbedrijven, actief in de productie van aluminium ramen en gevelelementen. 

Met de Visie om continu het kwaliteitsniveau van de leden te verhogen door o.m. belangenbehartiging, kennisoverdracht en het FAC-kwaliteitskeurmerk versterkt FAC de positie van de alu-constructeurs, hun diensten en producten. 

Leden

Elk lid hanteert hoge kwaliteitsstandaarden, is continue alert voor nieuwe ontwikkelingen en is een maatschappelijk verantwoord ondernemer.

Onze vereniging groeit jaar na jaar. Voor ons een teken van vertrouwen.
 

FAC is actief!

FAC-events vormen een ontmoetingsplaats voor de sector. De opkomst spreekt boekdelen.
Check onze Activiteiten:

Opleidingen

Opleiding Geveltechnieken door FAC
Ondersteuning van relevante cursussen van andere opleidingscentra, bv. ivm Oppervlaktetechnieken, Lassen van Aluminium, BIM, EN.

Thema-avonden

Thema-avonden over technische innovaties of andere problematieken van constructeurs. Diverse onderwerpen van de voorbije jaren die aan bod gekomen zijn: zonwering, sociale fraude en registratie op de werf, luchtdichtheid, het kwaliteitskeurmerk, wegwijs in EN-1090-3...

Bedrijfs- en werfbezoeken

Bij bedrijfs- en werfbezoeken geeft een deskundige gids leden en partners 'inside information' die hen rechtstreeks aanbelangt, door een deskundige gids. 

Recent bezochten we FenekO, het Havenhuis in Antwerpen (werfbezoek), Sprimoglass en het station Luik-Guillemins, La Défense-Parijs (architecturale wandeling), Reynaers (opleidingscentrum, productie en magazijnen),...

Jaarlijkse ledenvergadering

In oktober presenteren we onze jaarresultaten, overlopen we de voorbije FAC-activiteiten en definiëren we de actiepunten voor het komende jaar. Dit is voor leden hèt moment voor de leden om aan te geven hoe we hen nog meer kunnen ondersteunen. Wij zijn er voor onze leden, de aluminium constructeurs.

Partner Meeting

De jaarlijkse Partner Meeting is een uitgelezen ontmoetingsplek waar het management van de FAC-leden en -partnerbedrijven uitgenodigd wordt om mee na te denken over thema's die een rol spelen in de beleidsvoering van bedrijven in de sector. 

Tweejaarlijks wordt een benchmark studie uitgevoerd door en voor de sector van alu-constructeurs.

Helpdesk

Via het netwerk van FAC en de contacten wordt naar een passend antwoord gezocht op uw vragen ivm reglementering, innovaties, garanties, discussies,... Zo staat u er als constructeur nooit alleen voor.

FACtory-richtlijnen en FAC-kwaliteitshandboek

Dit project biedt aan bedrijven een werkplatform om open innovatie en interactie van kennis te stimuleren. Eén van de doelstellingen van het FACtory-project is, om via publicaties, kennis te delen buiten de bedrijfsgrenzen.

De FAC-richtlijnen met specifieke onderwerpen gericht op aluminium schrijnwerkconstructeurs worden op regelmatige tijdstippen uitgegeven. Elke FAC-richtlijn wordt samengesteld door een werkgroep rond dit thema. Zo speelt de Federatie Aluminium Constructeurs in op technische, maatschappelijke, en andere relevante thema's en draagt bij tot verantwoorde continuïteit in de sector. 

 

Tenslotte...

Uw feedback als actief lid en partner is meer dan welkom!Door thema's vanuit verschillende invalshoeken te benaderen, wordt onze federatie sterker en wordt u efficiënter en sneller geïnformeerd.

Hiernaast de kalender met komende activiteiten