Doelstelling Cursus Geveltechniek

Met deze cursus wordt professionele kennis aangereikt rond aluminium geveltoepassingen, rekenmethodes, productieprocessen en relevante materialen. 
 
Deze opleiding voldoet aan een reële nood uit de markt om medewerkers van constructiebedrijven op te leiden; een vraag waarop het reguliere onderwijs geen antwoord biedt. Bij uitstek voor nieuwe medewerkers is dit een manier om snel en efficiënt geïnformeerd te worden over de verschillende aspecten van aluminium schrijnwerk en gevelbouw. 

De docenten, professioneel actief in alu-bedrijven, worden dagelijks met deze materie geconfronteerd. De lessen zijn praktijkgericht en interactief.

Geveltechniek: basiscursus en vervolmakingscursus

De cursussen Geveltechniek zijn 2-jaarlijks: het ene jaar (bv. 2019) is er de basiscursus, het andere jaar (2018) de vervolmakingscursus. 

De Basiscursus Geveltechniek bestaat uit 3 modules met telkens 4 à 5 lesavonden per module: bouwfysica, constructie & statica, materiaal. Elke module wordt gevolgd door een tentamen. Deze inspanning die van de cursisten gevraagd wordt, zorgt ervoor dat zij de leerstof grondig bestuderen en verwerken, wat tot een duurzamer resultaat leidt in de werkomgeving.

De daarop aansluitende Vervolmakingscursus bestaat uit 3 sessies (bouwfysica, oppervlaktebehandelingen en statica) waarin dieper wordt ingegaan op de specifieke rekenmethodes om zo de praktijk onder de knie te krijgen.

Eenmaal een bedrijf het voordeel van deze cursus Geveltechniek ondervonden heeft, melden zij vaak jaar na jaar medewerkers aan voor deze cursus Geveltechniek. Deze beantwoordt dan duidelijk aan de vraag uit de industrie en is dan ook een groot succes binnen de FAC-activiteiten. 

Meer info:

Basiscursus Geveltechniek 
 
Vervolmakingscursus Geveltechniek