FAC-alumni zorgen voor professionalisering van de sector

FAC-alumni behoren tot de groep van specialisten die worden uitgenodigd tot de diverse FAC-activiteiten. Dit geeft hen de mogelijkheid ervaringen uit te wisselen en zich alzo steeds verder te specialiseren. Zo verkrijgen zij ook een unieke positie in hun bedrijf.

Daarenboven kunnen deze FAC-alumni steeds terecht bij de FAC voor professionele vakinformatie, wat iedereen ten goede komt. Het is immers door een verdere professionalisering van alu-constructie-bedrijven en hun medewerkers dat deze sector zich in Vlaanderen en daarbuiten concurrentieel sterker zal opstellen.

Hierdoor onderscheidt FAC zich ook van de typische werkgeversorganisaties. FAC richt zich immers naar het totale alu-constructie-bedrijf en betrekt de werknemers volledig in haar activiteitenplan.

Geveltechniek en aanverwante producten

Een zeer belangrijke toepassing van aluminium-constructies bevindt zich in de bouwwereld, meer specifiek de gevelbouw. Vandaar dat FAC zeer veel aandacht besteedt aan een degelijke en praktijkgerichte opleiding.

Reeds enkele jaren ervaring heeft FAC met deze opleidingen. Het is een interactieve cursus en zeer praktijkgericht. Deelnemers worden immers uitgenodigd gevallenstudies uit hun eigen werkomgeving ter analyse en bespreking voor te leggen. De cursusbegeleiders zijn actief in betrokken bedrijven en kunnen bogen op een uitvoerige ervaring.

De opleiding bestaat uit drie modules: bouwfysica, constructie en statica, alsook materialenkennis. Bedoeling is dat de cursisten een actuele kennis van alu-geveltoepassingen opdoen, en meer inzicht krijgen in de achtergronden en werking van het productieproces. Hierdoor zullen zij ook gefundeerder en met meer kennis kunnen discussiëren met ontwerpers en architecten.

De vervolmakingscursussen zijn reeds nu gepland. Voor het optimaal verloop van deze cursus wordt, samengewerkt met Syntra Antwerpen en Vlaams Brabant.