GRATIS ENERGIESCAN VOOR BEDRIJVEN

Het Agentschap Ondernemen biedt bedrijven die dit wensen een gratis individuele energiedoorlichting (energiescan) via aanbestede studiebureaus aan.

Tot eind maart 2015 zijn er nog 400 energiescans beschikbaar, daarna is de actie verlengd met 60 energiescans tot eind 2015. 

DOELGROEP

Bedrijfsvestigingen die een jaarlijks energieverbruik hebben van minimum 20.000 kWh elektriciteit of minimum 50.000 kWh brandstof (aardgas, stookolie …) en niet in aanmerking komen voor de energiebeleidsovereenkomsten (dus maximum 0,1 PJ primair energieverbruik of 27,78 miljoen kWh op jaarbasis) komen in aanmerking voor de energiescan. Als de bedrijven een kmo zijn (EU definitie kmo) dan kan 3% extra steun verkregen worden bij een aanvraag van een ecologiepremie binnen het jaar na het goedgekeurd energiescanrapport.

Deze scan is bedoeld voor bedrijven met diverse activiteiten. Via deze link vindt u een brochure met getuigenissen van schrijnwerkerijen en houtbewerkers. Gelijkaardige maatregelen zouden voor aluminium verwerkende constructeurs bruikbaar kunnen zijn.

WERKWIJZE

Deze energiescan start met een analyse van de facturen van het energieverbruik. Hieruit zijn reeds een aantal interessante gegevens af te leiden:

 • is de prijs die u voor elektriciteit, gas of stookolie betaalt marktconform?
 • is het volledige verbruik en vermogen wel te verklaren?
 • zijn er vermogenpieken of sluipverbruiken die vermeden kunnen worden?  

Daarnaast worden de technische installaties aan een eerste kritische inspectie onderworpen:

 • is de gebruikte technologie nog up-to-date?
 • zijn de gebruikte vermogens correct?
 • welke investeringen zijn er mogelijk?

Courante technieken die aan bod komen zijn:

 • De verlichtingsinstallatie: is een vervanging door armaturen met elektronische ballasten rendabel?
 • De verwarmingsinstallatie: dient u aan een vervanging van de ketel door een condensatieketel te denken? Is de sturing van de verwarming logisch? Of dient u zelfs de wijze van verwarmen te herzien?
 • Isolatie: brengt extra dakisolatie op? Is dubbel glas vervangen rendabel?
 • Perslucht: is de overstap naar een frequentiegestuurde compressor interessant? Is de aanzuiglucht niet te warm of is de luchtdruk niet te hoog voor de toepassing?
 • Koeling: wordt er efficiënt gekoeld? Hoe lang kan ik nog met de huidige koelmiddelen verder werken?
 • Elektromotoren
 • Hernieuwbare energie: heeft u genoeg afvalhout om een houtketel te overwegen?
 • ....
WAT MAG U VAN ZO'N SCAN VERWACHTEN?
 • Na een energiescan heeft het bedrijf een duidelijk beeld van waar de prioriteiten dienen te liggen wanneer er beslist wordt om het energieverbruik aan te pakken (en van wat er haalbaar kan zijn).
 • Een eerste schatting van mogelijke besparingen en investeringskosten. Hierdoor krijgt u een beeld van het rendement van potentiële energiebesparende ingrepen.
 • Een overzicht van mogelijke subsidies.
 
WAT MAG U NIET VERWACHTEN?
 • Gedetailleerde berekeningen van benodigde vermogens of specificaties voor lastenboeken.
 • Uitgebreide berekeningen (bv. het warmteverlies van een complex gebouw).
 • Metingen van verbruiken, vermogens, ...
MEER INFO
Via de website van Agentschap Ondernemen of het gratis nummer 0800 20 555 (contacpersoon: Joachim Castelain).