Bestuursvergadering

Datum: 1 december 2021 16:00:00
6 à 8 keer per jaar komt het FAC-bestuur samen om de dagelijkse werking van FAC te bespreken. We bespreken het FAC-keurmerk, de activiteiten en cursussen van FAC, kandidaat leden en partners, acties in het belang van de sector, mogelijkheden om via communicatie en marketing meer bekendheid te verwerven, enz.