Bestekomschrijving

Het lastenboek is essentieel voor een succesvol bouwproject. Steeds vaker worden de FAC-Kwaliteitseisen en Adviezen en het FAC-Keurmerk voorgeschreven in bestekken. Zo weten de gevelbouwers waaraan ze zich te houden hebben en men kan de terechte vragen naar kwaliteit en zekerheid vanuit de markt beantwoorden.

Alle FAC-gecertificeerde bedrijven houden zich aan de eisen van het FAC-Keurmerk. Daarop wordt frequent toegezien door onafhankelijke keuringsinstituten en certificatie-instellingen.

Om zeker te zijn dat een gevelbouwbedrijf werkt conform deze richtlijnen, adviseren wij om in de bestekomschrijving de volgende teksten op te nemen:

De aluminium gevelelementen dienen te voldoen aan de geldende FAC-Kwaliteitseisen en Adviezen, aan te tonen door middel van een geldig FAC-Keurmerk certificaat.

Meer in detail kan men in onderstaande paragrafen kwaliteitseisen m.b.t. aluminium schrijnwerk toevoegen:

Paragraaf - Algemene bepalingen en voorwaarden   

Voorbeeld:

De volledige installatie moet voldoen aan de meest recente reglementen die van kracht zijn:

  • STS 36 – Metaalschrijnwerk. Vensters, lichte gevels en omlijstingen.
  • NBN S23 002 – Glaswerk
  • FAC kwaliteitseisen en Adviezen, uitgave 2016.

Paragraaf - Te leveren prestaties

Voorbeeld:

Van alle verschillende componenten (raam- en deurprofielen, hang- en sluitwerk, alsook de verankeringswijze) zullen door de aannemer voorafgaandelijk de nodige berekeningsnota’s, detailtekeningen, proefstalen,… ter goedkeuring worden voorgelegd aan de ontwerper. De aannemer bezorgt dienaangaande voor de uitvoering ter goedkeuring aan de architect:

  • De nodige berekeningsnota’s, garantiebewijzen en gevraagde attesten.
  • Geldige FAC-keurmerk certificaten.
  • De nodige stalen en/prototypes van de verschillende componenten: d.w.z. minstens één opendraaiende hoek met alle bijhorige profielen zoals uitbekledingsprofielen, sieromlijstingen, dorpelprofielen, waterlijsten,;..

Paragraaf – Monsterneming en keuring

Voorbeeld:

Vooraleer men de bestelling begint te vervaardigen, wordt het schrijnwerk vooraf technisch gekeurd op een prototype van het meest voorkomende type ramen.

De bouwelementen, materialen en procédés en toebehoren of bevestigingsinrichtingen die het merk BENOR voeren of genieten van de technische goedkeuring ATG/Butgb, zijn toegelaten en vrijgesteld van keuringsproeven.

De bedrijven die een geldig FAC-keurmerk certificaat kunnen aantonen, worden vrijgesteld van keuringsproeven.

Paragraaf – Schrijnwerk

De specificaties van ramen, deuren en toebehoren moeten steeds voorgelegd worden aan EPB-verslaggever. Alle ramen, deuren en hun toebehoren (die een afscheiding vormen tussen binnenklimaat en buitenklimaat) moeten voldoen aan de gestelde EPB-eisen.

Alle ramen, deuren en hun toebehoren moeten voldoen aan de geldende garantievoorwaarden in de sector zoals beschreven in de FAC Voorwaarden en garanties.