Knappe plannen van architect en bouwheer zijn pas geslaagd als de realisatie perfect is. Het groeiend gebruik van aluminium in uiteenlopende projecten vereist degelijke vakkennis van productie, plaatsing en oplevering.

De FAC-constructeur kan uw ontwerp waarmaken. Hij is technisch onderlegd en levert constante kwaliteit. Het FAC-keurmerk, waarvoor hij elk jaar opnieuw testen moet afleggen, staat hiervoor borg. De architect kiest de FAC-constructeur in functie van zijn specialiteit, in project- of woningbouw, voor een bijzondere gevelstructuur of een standaardproduct. Meteen beantwoordt de architect-bouwheer dan ook aan alle normen en voorschriften van kracht in de bouw. Voor zijn bestek kan hij FAC-bestekteksten raadplegen op deze website.

Architect, bouwheer en FAC-constructeur creëren elkaars meerwaarde waardoor aluminium het juiste accent krijgt.