FAC en "The FACtory"

De Federatie Aluminium Constructeurs wil met "The FACtory" bedrijven die actief zijn in gevelbouw en gevelbekleding een platform aanbieden om open innovatie te stimuleren en te implementeren.

Daarom brengt "The FACtory" een kader tot stand waar een wisselwerking ontstaat tussen de hoogtechnologische en de verwerkende industrie en de voorschrijvers. Zo vinden er al besprekingen plaats, waarin naast Paul Martin van het kenniscentrum Clusta, telkens enkele gespecialiseerde medewerkers van de R&D-afdelingen van FAC-leden aan het woord komen. Het voorbije jaar werd bestudeerd hoe, over de bedrijfsgrenzen heen, energieprestaties van gevels kunnen worden berekend, hoe levende gevels kunnen samengesteld worden en welk de meest duurzame manieren zijn om gevelbouwmaterialen te gebruiken. Bedoeling is hiermee een duidelijk inzicht mee te delen binnen het FAC-netwerk.

"The FACtory" biedt een platform waarheen bedrijven, afhankelijk van het technisch onderwerp, hun mensen zenden om de technische problemen te bespreken, waarmee ze worden geconfronteerd tijdens de implementatie van innovaties. Samen zoeken ze dan praktische oplossingen," zegt Johan Dedeene, adviseur metaalinnovatie bij Clusta. "Deze aanpak versnelt de implementatie van innovaties in de gevelbouw in de praktijk. "Op die manier kunnen medewerkers van gevelbouwers ook al veel problemen voorkomen, die anders pas op de bouwplaats tot uiting komen."

Deze oplossingen moeten leiden tot door de gevelbouwers gerespecteerde richtlijnen. Ze moeten van die aard zijn dat ook voorschrijvers en controleorganismen ernaar verwijzen. "The FACtory" wil hierbij als katalysator fungeren en ertoe bijdragen dat ondernemers in deze sector de technologische uitdagingen waarvoor ze in de nabije toekomst staan, niet uit de weg gaan en hun bedrijven nog beter wapenen tegen concurrentie uit (niet)- Europese landen en zo hun verankering in Vlaanderen versterken en de tewerkstelling vrijwaren. De Vlaamse constructeur moet sterker staan tegenover buitenlandse concurrentie, zeker als het op innovatievermogen aankomt. Het is slechts door de handen in elkaar te slaan, de problemen te delen en oplossingen samen te implementeren dat de Vlaamse gevelbouwers inhaalbewegingen maken."

Ga naar FACtory richtlijnen