Presentatie van de Vitralys app - verslag

27 september, te AGC in Louvain-la-Neuve

De Vitralys app is de Belgische berekeningstool voor de glasdikte in overeenstemming met de norm NBN S23-002-2:2016 "Glaswerk - Deel 2: Berekening van de glasdikte".

De presentatie van deze app werd gecombineerd met een zicht op de evoluties in wettelijke eisen (EPB, renovatiepact,...) en een rondleiding in het nieuwe gebouw van AGC te Louvain-la-Neuve.

 

Na een licht ontbijt, aangeboden door AGC, werden we uitgenodigd naar het auditorium in het centrale gedeelte van het AGC-gebouw voor een aantal presentaties. 

Georges Devent van de Glasfederatie VGI-FIV gaf toelichtingen bij de nieuwe glasnorm NBN S23-002, waarvan de berekeningswijze verwerkt is in de Vitralys-app. Uit de vragen achteraf bleek de interesse en de kennis ter zake van het aanwezige publiek, bestaande uit medewerkers van FAC-leden en -partners. Met name de problematiek van de toegenomen glasdiktes, o.a. als gevolg van het toegenomen belang van het doorbuigingscriterium in de berekening, maakt dat grotere glaspartijen dikker moeten uitgevoerd worden en in sommige gevallen zelfs niet meer produceerbaar zijn. 

Luc Dumont van VGI-FIV gaf vervolgens uitleg bij de huidige en toekomstige EPB-eisen in de drie gewesten.

Tijdens de rondleiding in het nieuwe hoofdkwartier van AGC kregen we inzicht in de verschillende soorten glas in het gebouw en de manier waarop flexwerk er wordt toegepast.

We sloten af met een informele babbel en broodjeslunch. 

Het programma:

  • 10u00: Ontvangst van de deelnemers
  • 10u30: Verwelkoming door FAC
  • 10u35: Voorstelling Vitralys door VGI-FIV
  • 10u55: Evolutie van wettelijke eisen (EPB-eisen - renovatiepact – stappenplan in de 3 gewesten)
  • 11u15: Presentatie van het gebouw en de producten van AGC
  • 11u30: Rondleiding in het gebouw
  • 12u10: Broodjesmaaltijd en mogelijkheid tot netwerken
  • 13u00: Einde