FAC brengt ‘community’ van partners en leden samen

Beeldverslag op Youtube

Waasmunster, 9 oktober 2018

Meer dan 120 personen hadden zich ingeschreven voor de jaarlijkse FAC Partner Meeting, die op 9 oktober plaatsvond in de prachtig gerenoveerde gebouwen van ‘De Koolputten’ in Waasmunster.  Hier bevond zich ooit een kleine haven langs de Durme waar vrachtschepen kolen, bouwmaterialen en andere goederen aan- en afvoerden. 

Het kader leende zich uitstekend voor het onderwerp van gastspreker Ivan Van de Cloot – hoofdeconoom van het Itinera Institute - over het belang en de toekomst van de maakindustrie in België. De Partner Meeting was traditiegetrouw de gelegenheid om terug te blikken op de activiteiten van de afgelopen 12 maanden, de plannen en ambities voor de toekomst voor te stellen en natuurlijk heel veel te netwerken. Dit jaar werd ook de Raad van Bestuur vernieuwd en een nieuwe voorzitter verkozen. 

Ja, de maakindustrie heeft een toekomst in België!

Gastspreker Ivan Van de Cloot sprak eigenlijk voor een al overtuigd publiek toen hij stelde dat doemdenken over de toekomst van de maakindustrie in België totaal onterecht is en afbreuk doet aan een gezond economisch weefsel. “België moet meer visie en ambitie aan de dag leggen om de verwerkende industrie te ondersteunen”, zo zei hij. Samen met co-auteur Stijn Ronsse formuleerde hij hiervoor een reeks aanbevelingen die in september 2017 door Itinera werden gepubliceerd. 

Hetaandeel van de maakindustrie in ons BBP zakte sinds 1995 van ongeveer 23% naar 17%. Hoewel we in de rest van Europa eenzelfde dalende trend zien, doet België het beduidend slechter dan vele landen.  Volgens de Europese richtlijn moeten we naar een aandeel van minstens 20% streven. Dit is in meerdere opzichten cruciaal: zo tonen de cijfers aan dat, hoewel de gouden groeijaren ’60 ver achter ons liggen, de maakindustrie gemakkelijker dan de dienstensector in staat is om een productiviteitsstijging te realiseren en waarde te creëren. Daarnaast vertegenwoordigt de verwerkende nijverheid 75% van onze export en is ze verantwoordelijk voor het leeuwendeel van de R&D. Ten slotte vormt de maakindustrie een onderdeel van een bredere waardeketen en is ze sterk verbonden met talrijke dienstenactiviteiten; denken we maar aan de distributie, het transport en de logistiek, het bank- en verzekeringswezen, de marketing, …

“België heeft heel wat troeven (o.a. sterke KMO’s, hoog productiviteitsniveau) en daar moeten we resoluut op inzetten, dankzij een coherent en transparant beleid dat ook de handicaps (o.a. onlogisch loonvormingsproces, complex wetgevend kader) wegwerkt“, zo besloot Ivan Van de Cloot. “Laten we ons hiervoor bijvoorbeeld spiegelen aan Zwitserland dat heel hoog scoort inzake beleidsefficiëntie, arbeidsmarktorganisatie, loonvorming en sociale relaties. Als we in België woorden in deze domeinen kunnen omzetten in krachtige daden, dan gaat onze maakindustrie een mooie toekomst tegemoet”.

Meer weten over het Itinera rapport ‘De maakindustrie van de toekomst in België?’ Ga naar www.itinerainstitute.org

FAC-highlights

“In 2018 groeide de groep partners aan tot 55, dit zijn er 16 meer dan in 2018. FAC kreeg één lid bij – Peeters De RaamProducent - wat de teller op 28 leden brengt”, zo vertelde directeur Ilse Claeys in haar inleiding. Ze bedankte alle partners voor hun actieve deelname aan de FAC-initiatieven, gaande van netwerkevents, opleidingen, workshops, over sponsoring van thema-avonden, bedrijfsbezoeken, en bijdragen aan de nieuwsbrief en het Kwaliteitshandboek. Ze gaf een bijzondere pluim aan de twaalf trouwe partners die er van bij de start van FAC in 2007 bij zijn. “We hebben nu al een bruisende federatie, maar laat ons nog veel meer doen!”, zo klonk haar oproep. “Plaats, zoals sommigen al doen, het FAC-logo op uw website; vermeld FAC in gesprekken met bouwpartners en architecten; en geef een Kwaliteitshandboek cadeau. Partners kunnen ook voorstellen doen voor toekomstige FAC-activiteiten en hun innovatie en referentieprojecten in de kijker plaatsen in de nieuwe rubriek van de FAC-nieuwsbrief. Kortom, alle suggesties zijn meer dan welkom.”

Afscheidnemend voorzitter Etienne Clinquart blikte terug op de goed gevulde activiteitenkalender van 2018, die in het totaal 280 deelnemers uit 119 bedrijven en organisaties kon bekoren. Zo waren er het bezoek aan het AZ Zeno in Knokke, de deelname aan de Polyclose vakbeurs, het bedrijfsbezoek aan Sobinco, de thema-avonden over ‘Onderhoud en Herstellingen’ en ‘Innovatieve Gevels’, en de architecturale uitstap naar Luxemburg. Hij benadrukte het overleg en de samenwerking met diverse andere vakorganisaties, waaronder de Fédération Wallonne des Menuisiers Belges, het WTCB, het Verbond van de Glasindustrie, de Belgische beroepsvereniging van rolluiken- en zonweringproducenten (VEROZO), de Belgische Vereniging voor Oppervlaktetechnieken van Materialen, en de Nederlandse Vereniging Metalen Ramen en Gevelbranche. Ook in de vakpers konden FAC en haar leden geregeld op aandacht rekenen, met artikels in Bouwkroniek, Gevelbouw, Schrijnwerk, …  Een huzarenstukje werd in januari geleverd met de publicatie van de herziene versie van het Kwaliteitshandboek waaraan 35 specialisten hebben meegewerkt. Het handboek vormt de basis van het FAC-keurmerk dat intussen door de 28 FAC-leden werd behaald. “Alle Schrijnwerk Awards sinds 2013 werden overigens aan FAC-leden toegekend”, zo meldde een trotse Etienne Clinquart. “ Het doet ons ook ontzettend veel plezier om het keurmerk in meer en meer lastenboeken te zien verschijnen".

Vorming en opleiding: daar wil FAC verder haar schouders onder zetten”, zei bestuurder en opleidingsverantwoordelijke Rita Sprangers. De basis- en vervolmakingscursussen Geveltechniek konden in 2017 en 2018 op veel bijval rekenen. Dus worden de drie modules van de basiscursus in 2019 herhaald. Snel inschrijven is de boodschap. Met haar opleidingen wil FAC niet alleen de ingenieurs en werfleiders in de sector bereiken. Door de forse terugval van het aantal leerlingen in het studiedomein bouw is er ook nood aan scholing van het personeel op de werkvloer, zowel voor de productie als voor de plaatsing. “FAC neemt hiervoor een aantal initiatieven, zoals samenwerking met technische scholen op diverse locaties en praktijkgerichte workshops. We zijn ook gesprekken gestart met de VDAB”, aldus Rita Sprangers. 

Kersverse voorzitter Mark Vorsselmans stelde het nieuwe activiteitenprogrammavoor dat doorgaat op het elan van de vorige jaren, met thema-avonden, bedrijfsbezoeken, workshops en een architecturale uitstap. Nieuwigheden zijn de deelname aan de Glasdag van het Verbond van de Glasindustrie op 28 november en de architectenevents die in november en december 2018 in samenwerking met prof. dr. ir. arch. Nathan Van Den Bossche (UGent) en het Netwerk Architecten Vlaanderen op drie locaties in Vlaanderen zullen worden georganiseerd. 

Mark Vorsselmans sloot het formele gedeelte van de bijeenkomst af met een dankwoord aan zijn voorganger Etienne Clinquart en de andere bestuursleden voor hun gedeelde passie voor het vak, en engageerde zich namens het bestuur om zich met gezonde ambitie verder in te zetten voor de toekomst van de sector. 

De najaarszon lokte de deelnemers vervolgens naar het terras van De Koolputten waar intens werd genetwerkt en nagepraat. Een aangename afsluiter voor een opnieuw geslaagde Partner Meeting. 

Enkele sfeerbeelden: