FAC Partnermeeting 2013. Een onverhoopt succes !

Deze ontmoeting was een "must" voor alle leden, partners, uitgenodigde media en genodigden voor deze meeting. 
Het was een boeiend programma tijdens dewelke concreet bruikbare informatie werd toegelicht.
Enkele laatkomers hebben de essentie gemist...

Het programma zag er als volgt uit: 

 • 14u50: Ontvangst door de bestuursleden.
 • 15u05: Toespraak door de Heer Etienne Clinquart, FAC Voorzitter. Hij heeft ons ook o.a. toegelicht over het FAC Manifest.
 •  15u15: Gastspreker Kristof Salomez, jurist-adviseur van Staatssecretaris Fraudebestrijding John Crombez. met als thema "De strijd tegen sociale dumping in de Bouwsector". Hij heeft een duidelijk overzicht gegeven van de mogelijkheden om de “De strijd tegen sociale dumping in de Bouwsector” aan te gaan, binnen de beperkingen van de Europese toelaatbare bewegingsvrijheden.

 • 16u00: Was een korte onderbreking met mogelijkheid tot vragenstelling.            
 • 16u15: Toelichting van de FAC topics van het afgelopen werkingsjaar. Leden kunnen inloggen om de PP presentatie te lezen. 
 • 16u30: Vordering van de werkgroepen rond het project "The Factory". 
 • Spreker: Ilse Claeys, adviseur Metaal en Innovatie in het Clusta kenniscentrum.
  Voor haar eerste spreekbeurt heeft Mevrouw Claeys deze vuurproef schitterend doorstaan
  en de verschillende invalshoeken van het project pragmatisch toegelicht. Eenmaal als lid ingelogd, hebt u inzage in de PP-presentatie. 
 • 16u45: Kwaliteitseisen door Bert Lieverse, Drecteur Nederlandse Vereniging Metalen Ramen en gevelbranche (VMRG). Wij hebben geluisterd naar een alternatieve visie van onze nederlandse collega's aangaande richtlijnen van de VMRG. Als lid kunt u deze PP-presentatie inkijken, na het inloggen.
 • 17u15: Uitleg over de benchmark (enquête) bij de Vlaamse Constructiebedrijven tijdens de maand oktober 2013.
  Spreker: Bieke Gepts, Groep Essencia Marketing voor de bouwwereld. FAC heeft, in samenwerking met Essencia, in oktober 2013 een benchgmark (enquete) gerealiseerd aangaande de evolutie van de marktbehoeftes in volumes en de verwachtingen hieromtrent. Deze PP-presentatie geeft de ingelogde leden een duidelijk toekomstbeeld.
 • 18u00: Nabeschouwingen over de diverse thema's en vraagstelling.
 • 18u20: Bij valavond was een receptie en verdere informele netwerking bij een hap en drank. 

Zoals steeds werd een specifieke locatie uitgekozen: DE ARK
                                                                                       Siberiastraat z/n (naast het Pomphuis)
                                                                                       2030   ANTWERPEN 

 

Ga naar "Activiteiten"