nl

Studiedag Glas

FAC werd door VGI-FIV uitgenodigd om een presentatie te geven op de Glasdag, op 28/11 in het Ingenieurshuis in Antwerpen. FAC-leden en -partners kunnen via het FAC-secretariaat een kortingscode bekomen om aan dit event deel te nemen. 

Deze studiedag geeft een inzicht in wat op dit ogenblik de nieuwe tendensen zijn op gebied van beglazingen en isolatie op basis van glas op de Belgische markt en de allerlaatste normen op gebied van het toepassen van glas. De nadruk hierbij ligt op comfort en gezondheid.
Ook de ramen komen uitvoerig aan bod en specialisten op dat gebied zullen tijdens deze studiedag de deelnemers duidelijk maken hoe de verwachtingen van het bouwteam in te lossen nu en in de toekomst.

Een link naar het programma. 

Lees meer...

Events

Partner Meeting 2018

Meer dan 120 personen hadden zich ingeschreven voor de jaarlijkse FAC Partner Meeting, die op 9 oktober plaatsvond in de prachtig gerenoveerde gebouwen van ‘De Koolputten’ in Waasmunster. Het kader leende zich uitstekend voor het onderwerp van gastspreker Ivan Van de Cloot – hoofdeconoom van het Itinera Institute - over het belang en de toekomst van de maakindustrie in België. 

De Partner Meeting was traditiegetrouw de gelegenheid om terug te blikken op de activiteiten van de afgelopen 12 maanden, de plannen en ambities voor de toekomst voor te stellen en natuurlijk heel veel te netwerken. Dit jaar werd ook de Raad van Bestuur vernieuwd en een nieuwe voorzitter verkozen. 

Een verslag...

 

Lees meer...

Opleidingen

Basiscursus Geveltechniek

De inschrijvingen voor de Basiscursus Geveltechniek zijn gestart. 

Deze cursus omvat 3 modules: Bouwfysica, Constructie & Statica, en Materialen, met telkens een examen. Om de kwaliteit te waarborgen is het aantal deelnemers beperkt tot 30 per sessie. Meer info en inschrijven...

Lees meer...

FAC

Nieuwe voorzitter, vernieuwd bestuur

Na 9 jaar geeft Etienne Clinquart de fakkel van het FAC-voorzitterschap door aan Mark Vorsselmans. 

Martin Hoefnagels (Couwenberg en Schellens Metaalconstructies) en Joris Verschueren (Alu Verschueren) werden verkozen als nieuwe bestuursleden.

Frank Van Geertruyen (Kyotec Group) en Dick Boeckx (Sky-Frame) blijven beide aan boord als Adviseur van FAC. 

Meer info over het bestuur...

Lees meer...

FAC - Partners

Nieuwe partners (okt.'18)

3 nieuwe bedrijven hebben zich recent aangesloten als FAC-partner:

  • Decalu: aluminium schrijnwerk, ventilatieroosters en zonwering
  • Novatech: onderzoekt, innoveert en creëert oplossingen waarmee je makkelijker en beter kunt bouwen, onderhouden, beschermen en herstellen, o.a. met de merken TEC7 en Novatio.
  • Soenen Hendrik ontwerpt en fabriceert machines voor PVC en ALU ramen. Zij staan voor hoogtechnologische oplossingen met een focus op de klant.
  • Sky-Frame biedt minimale profielen voor een maximaal uitzicht en zo komt tegemoet aan de hoge technische en esthetische eisen. 

In 2018 zijn reeds 15 bedrijven toegetreden tot FAC omdat ze de meerwaarde van het netwerk en de kennisverwerving waarderen. 

Een overzicht van alle FAC-partners

Lees meer...

Thema sessies

Thema-avond Innovatieve Gevels

4 september 2018
Samen met Verozo organiseerde FAC een thema-avond over Innovatieve Gevels. Meer dan 110 deelnemers luisterden geboeid naar de 4 sprekers die de vernieuwingen en uitdagingen voor de gevelsector schetsten.  

Een verslag met foto's...

 

Lees meer...

Events

Uitstap naar Luxemburg

Het programma was veelzijdig, de sfeer in de groep was goed en het weer bleef droog. Dat alles maakte van onze uitstap op 24 en 25 augustus een succes. 

Een verslag met foto's... 

 

Lees meer...

The FAC-tory

Kwaliteitshandboek 2018

De nieuwe uitgave van de Kwaliteitseisen en Adviezen is uit.
184 bladzijden met actuële informatie, normen en richtlijnen omtrent de verschillende aspecten van aluminium schrijnwerk en gevelbouw, gaande van ontwerp en productie, tot plaatsing en onderhoud. 

Om een digitale kopie te verkrijgen, stuur een mail met uw gegevens naar het FAC-secretariaat: info@fac-belgium.eu

Uiteraard is een gedrukte boek veel mooier en zelfs goedkoper dan het volledige document te printen. U kan deze uitgave bestellen via mail of het contactformulier

Meer info en enkele voorbeeldbladzijden...

Lees meer...

Nieuws

Publicatie STS 52.2

Recent is de STS 52.2 over Buitenschrijnwerk in aluminium gepubliceerd door de FOD Economie.
Deze technische specificaties STS (Spécifications Techniques – Technische Specificaties) zijn typevoorschriften met een normatief karakter. Hoewel ze niet verplicht zijn, worden ze wel beschouwd als de regels der kunst en goed vakmanschap. 

 
Download hier het document.
Lees meer...

De Bouwheer

Keurmerk in het lastenboek

Om de eindklant een optimale kwaliteit te bieden, en om de bouwheer, architect en aannemer een betere communicatie te garanderen, hebben we het FAC keurmerk ingevoerd.

Met voldoening stellen we vast dat meer en meer architecten hiervan gebruik maken in hun lastenboek – zie afbeelding. 

Wij adviseren om in de bestekomschrijving de volgende teksten op te nemen. Lees meer...

Lees meer...

Media

Brandveiligheid van gevels

Naar aanleiding van de tragische gebeurtenissen in Londen, maakte het WTCB een stand van zaken op van de brandveiligheid van gebouwen in ons land. 

In de nieuwe WTCB-monografie wordt er een overzicht gegeven van de reglementaire eisen en normen die van kracht zijn in België en dan vooral op het vlak van brandoverslag via de gevels. Vervolgens wordt er ruime aandacht besteed aan de bestaande gevelsystemen en de aandachtspunten waarmee rekening gehouden moet worden bij de uitvoering ervan. 


Lees de monografie 'Brandveiligheid van gevels van gebouwen met meerdere verdiepingen'.

Lees meer...